Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 13-20 May 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

13/05/2016

Welcome! Creoso! To A Bilingual Newport Matters

Creoso! Welcome! I Faterion Casnewydd Dwyieithog

Readers will notice a new look to this edition of Newport Matters - this is our first bilingual edition.

We have made this change because of new legislation introduced on 30 March 2016 which requires all councils across Wales to offer their services and information in both the Welsh and English language. 

View via Yudu 
Download a PDF 

Bydd darllenwyr yn sylwi golwg newydd i rifyn Materion Casnewydd hwn- dyma ein rhifyn dwyieithog cyntaf.

Rydym wedi gwneud y newid hwn oherwydd y ddeddfwriaeth newydd a gyflwynwyd ar 30 Mawrth 2016 sydd yn ei wneud yn ofynnol i bob cyngor ar draws Cymru i gynnig eu gwasanaethau a gwybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Barn drwy Yudu 
Lawrlwytho PDF 

Velothon road closures

Velothon cau ffyrdd

Official road closure times are now out for Velothon Wales on 22 May. 

If you have any queries or would like to view the road closures now visit the 
Velothon website or contact route@velothonwales.co.uk

Mae amserau cau heolydd swyddogol allan nawr ar gyfer Velothon Cymru ar 22 Mai. 


Os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i’r gwefan Velothon neu cysylltwch â route@velothonwales.co.uk

Social Media

Cyfryngau Cymdeithasol

Want to use social media to find out more about Newport City Council?

Follow us on Twitter @NewportCouncil

For the council's Facebook page

Eisiau defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mwy am Gyngor Dinas Casnewydd?

Dilynwch ni ar Twitter@CyngorCasnewydd

Am dudalen Facebook y cyngor 

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more!  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy!  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.