Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Special e-news Monday 4 July

ebulletin header.jpg

Feel the football fever at Newport Fan Zone

Dewch i fwynhau’r pêl-droed yn Ardal Cefnogwyr Casnewydd

As Wales continues to make history in the UEFA European Championship 2016, Newport will again be hosting a fan zone for the semi-final game.

Following their success against Belgium last Friday, Wales will now take on Portugal on Wednesday 6 July.

The Rodney Parade fan zone, a partnership between Newport City Council, Newport Live and the venue, will open at 5pm with Football Association of Wales and Newport Live sports development running free sports activities for all ages before the kick off at 8pm.

This includes the appearance of the 'Road to Rio' van, which holds 15 types of Olympic and Paralympic sports equipment ranging from boxing, volley ball and tennis to archery and athletics.

The fan zone will also include fully licensed bar and food facilities plus entertainment from Nation Radio who will compere the event from 5pm.

Tickets are available in advance from www.newportlive.co.uk, call 01633 656757 or in person at The Riverfront theatre and arts centre or Newport Centre. Admission is only £3 for adults, and children under 12 go free.

Councillor Debbie Wilcox, Leader of Newport City Council, said: “We are so proud of the achievements of our national team and excited that Newport will be again coming together to cheer them on. The atmosphere last week was electric and I’m sure this week’s game will set hearts racing again!

“Thanks to a great partnership between the council, Rodney Parade and Newport Live, Newport will once again be #TogetherStronger in our support for Wales.” 

Wrth i Gymru barhau i greu hanes ym Mhencampwriaethau Ewro UEFA 2016, bydd Casnewydd unwaith eto’n darparu ardal i gefnogwyr ar gyfer y gêm gynderfynol.

Yn dilyn eu llwyddiant yn erbyn Gwlad Belg ddydd Gwener diwethaf, bydd Cymru nawr yn herio Portiwgal ar ddydd Mercher 96 Gorffennaf.

Bydd ardal Cefnogwyr Rodney Parade, sef partneriaeth rhwng Cyngor Dinas Casnewydd, Newport Live a’r lleoliad, yn agor am 5pm gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, adran ddatblygu Casnewydd Byw a’r lleoliad, yn rhedeg gweithgaredd chwaraeon i blant o bob oed cyn y gic gyntaf.

Bydd hyn yn cynnwys ymddangosiad gan fan ‘Y Ffordd i Rio’, sy’n cynnwys 15 math ar offer chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd, yn amrywio o focsio a phêl foli a thennis i saethyddiaeth ac athletau.

Bydd hefyd far wedi ei drwyddedu yn llawn, bwyd ac adloniant gan Nation Radio a fydd yn cyflwyno’r digwyddiad o 5pm.

Mae modd cael tocynnau ymlaen llaw o www.newportlive.co.uk, ffonio 01633 656757 neu wyneb yn wyneb yng nghanolfan theatr a chelfyddydau Glan-yr-afon neu Ganolfan Casnewydd. Mynediad yn £3 i oedolion ac yn rhad ac am ddim i blant o dan 12 oed.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox: “Rydym mor falch o gyflawniadau ein tîm cenedlaethol ac wedi ein cyffroi bod Casnewydd unwaith eto yn dod ynghyd i’w cefnogi nhw. Roedd yr awyrgylch yr wythnos diwethaf yn drydanol ac rwy’n siŵr y bydd gêm yr wythnos hon yn gwneud i galonnau guro’n gynt!

“Diolch i’r bartneriaeth wych rhwng y cyngor, Rodney Parade a Newport Live, bydd Casnewydd unwaith yn rhagor yn dangos Gorau Chwarae Cyd-Chwarae er mwyn cefnogi Cymru.”

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.