Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 9 - 16 September 2016

ebulletin header.jpg

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

09/09/2016

Tiny Rebel Newport Food & Drink Festival - Saturday 1 October 2016

Gwyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd  -   Ddyd Sadwrn 1 Hydref 2016

tr_ffest logo.jpgONE MONTH TO GO!

The countdown is on until Newport is filled with foodie stalls, FREE chef demos, music and lots of children's activities! ‪

Find out more  

DIM OND MIS I FYND!tr_ffest logo.jpg

Bydd Casnewydd yn llawn stondinau bwyd, arddangosfeydd pen-gogyddion AM DDIM, cerddoriaeth a llawer o weithgareddau i blant cyn bo hir!  

Darganfod mwy

Time to Change Wales

Amser I Newid Cymru

Newport City Council is proud to be taking action and supporting people with mental health problems. We all have people in our lives who are affected by mental health problems, and small things make a big difference. 

#ReachOut to someone in your life and give them your support.

Find out more about how you can make a difference to someone with mental health problems at www.reachout.wales

Yn Cyngor Dinas Casnewydd rydym yn falch o weithredu a rhoi cymorth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Rydym i gyd yn adnabod rhywun sy'n cael eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl, ac mae pethau bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr. Sicrhewch eich bod chi'n #EstynLlaw i rywun yn eich bywyd chi a rhowch gymorth iddynt.

Cewch wybod mwy ynglŷn â sut gallwch wneud gwahaniaeth i rywun sydd â phroblemau iechyd meddwl ar www.estynllaw.cymru

50+ Information Day 

Diwrnod Gwybodaeth i bobl dros 50 oed

Help and advice for people aged 50 and over - in partnership with Newport Senior Citizen’s Forum

Saturday 8 October 2016, 10am-3pm at Newport Centre
  • Free entry and advice
  • Raffle and refreshments
  • Browse over 90 stalls offering advice on: Health and wellbeing, leisure & interest, finance & legal, housing and support
For further information call 01633 656656 or visit
www.newport.gov.uk

Help a chyngor i rai sy’n 50 oed a hŷn - mewn partneriaeth â Fforwm Henoed Casnewydd

Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016, 10am – 3pm yng Nghanolfan Casnewydd

  • Mynediad Am Ddim
  • Raffl a lluniaeth
  • Cyfle i bori mewn dros 90 o stondinau yn cynnig cyngor ar: Iechyd a lles, hamdden a diddordebau, arian a chyfraith, tai a chymorth
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01633 656656 neu ewch i www.newport.gov.uk  

Closure of weighbridge

Cau'r bont bwyso

Urgent repairs to the weighbridge at Newport City Council’s Docks Way site at Maesglas mean that commercial waste will not be accepted between 9 – 13 September 2016. Apologies for any inconvenience.

Mae atgyweiriadau brys i'r bont bwyso yn safle Docks Way Cyngor Dinas Casnewydd ym Maesglas yn golygu na chaiff gwastraff masnachol ei dderbyn rhwng 9 – 13 Medi 2016. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:  Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 
Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.