Marketing Direct Mag - Local & Central Government Emails Archive

Central & Local Government Urls listed,
IS YOURS?

Also in newport.gov.uk

Newport City Council News 22-29 September 2017

kmp biling banner.png

Weekly news from Newport City Council 

Newyddion Wythnosol oddi wrth Gyngor Dinas Casnewydd

22/09/2017

City to welcome inspirational athletes

Y ddinas yn croesawu athletwyr sy'n ysbrydoli

transplant games - run.jpgNewport has officially been announced as the host city for the Westfield Health British Transplant Games 2019.

The event is expected to attract more than 850 transplant recipient athletes and more than 1,500 supporters, including donor families, to the city in the summer of 2019.

Organised on behalf of the charity Transplant Sport UK, the aim of the Games is to raise awareness of and increase organ donation. Title sponsor Westfield Health, a leading not-for-profit health insurer, has been involved in the Games for more than a decade.

Newport Council, Newport Live, Welsh Government and the Games organisers will work in partnership to make this the best event yet...read more 

transplant games - run.jpgMae wedi’i gyhoeddi y bydd Casnewydd yn ddinas groeso i Gemau Trawsblannu Prydeinig Westfield Health 2019.

Mae disgwyl i’r digwyddiad ddenu mwy na 850 o athletwyr sydd wedi cael trawsblaniad a mwy na 1,500 o gefnogwyr, gan gynnwys teuluoedd rhoddwyr organau, i’r ddinas yn ystod haf 2019.

Mae’r gemau wedi'u trefnu ar ran yr elusen Transplant Sport UK, a'r nod yw codi ymwybyddiaeth a'r nifer o organau sy'n cael eu rhoi. Mae’r noddwr, sefydliad Westfield Health, yn gwmni yswiriant iechyd nid-er-elw. Mae wedi bod yn rhan o'r Gemau ers dros ddegawd.

Bydd Cyngor Casnewydd, Casnewydd Fyw, Llywodraeth Cymru a threfnwyr y Gemau'n gweithio mewn partneriaeth i wneud y digwyddiad yn well nag erioed...darllenwch fwy

Tiny Rebel Newport Food & Drink Festival 

Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd

NFFlogo.jpgNewport’s popular food festival returns next month and with an amazing line-up taking shape, it promises to be a delicious day out!

The Tiny Rebel Newport Food and Drink Festival 2017 will boast around 70 stalls, expert chef demonstrations and the return of the popular Teenchef competition.

There will also be entertainment and activities for all the family and following the success of last year’s Battle of the Burger, there will be another head-to-head competition.

Over 14,000 people joined us in 2016, despite the odd shower, creating a real buzz across the venues.

The main activities on Saturday 7 October will centre on High Street and Newport Market, including its gallery level, and surrounding areas.

Find out more www.newportfoodfestival.co.uk 

NFFlogo.jpgFis nesaf, bydd gwyl fwyd boblogaidd Casnewydd yn dychwelyd, a chyda rhaglen wych o ddigwyddiadau a gweithgareddau, mae’n addo bod yn ddiwrnod blasus allan!

Eleni, bydd tua 70 o stondinau yng Ngwyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd. Bydd arddangosiadau gan gogyddion hefyd, a bydd modd cymryd rhan yn y gystadleuaeth Teenchef boblogaidd eto.

Bydd adloniant a gweithgareddau i’r holl deulu hefyd ac, am fod y gystadleuaeth Battle of the Burger
wedi bod mor llwyddiannus y llynedd, bydd cystadleuaeth arall.

Ymunodd dros 14,000 o bobl â ni yn 2016, er gwaethaf un neu ddwy gawod, ac roedd y lleoliadau yn fwrlwm i gyd.

Ddydd Sadwrn, 7 Hydref, bydd y prif weithgareddau yn cael eu cynnal ar y Stryd Fawr, ym Marchnad
Casnewydd (gan gynnwys ei horiel) ac mewn ardaloedd cyfagos. Darganfod mwy www.newportfoodfestival.co.uk

National libraries Week

Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol

libraries-week-2017256x156.pngJoin in at your Newport Library for host of events for all ages from 9-14 October to celebrate National Libraries Week...read more 

libraries-week-2017256x156.pngYmunwch â ni yn eich Llyfrgell Casnewydd am amrywiaeth o ddigwyddiadau i bawb o bob oed 9-14 Hydref i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd Cenedlaethol...darllenwch fwy

Newport Matters

Materion Casnewydd


Newport Matters hits the streets this week –

read it online now


Mae Materion Casnewydd ar gael yr wythnos hon – darllenwch ar-lein nawr

Council Jobs

Swyddi cyngor diweddaraf


View our latest job vacancies 
here 

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Weekly roadworks

Gwaith ffordd wythnosol

road works.jpgThe council's website provides all the latest road works scheduled for Newport so that residents can plan their journeys accordingly.  

The weekly road works report can be viewed here.

road works.jpgMae gwefan y Cyngor yn darparu'r holl ddiweddariadau am waith ffordd sydd wedi'i drefnu ar gyfer Casnewydd fel y gall preswylwyr cynllunio eu teithiau yn unol â hynny.  

Gellir gweld yr adroddiad gwaith ffordd wythnosol yma.

What's on

Digwyddiadau

There is lots to see and do over the coming week in Newport including:

Plus lots more.  Visit the What's On pages on the council's website and follow us on Twitter and Facebook for all the latest updates.

Mae llawer i weld ac i wneud dros yr wythnos nesaf yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

Yn ogystal â llawer mwy.  Ymwelwch â'r tudalennau Beth sy'n Digwydd ar wefan y cyngor a Dilynwch ni ar Twitter a Facebook ar gyfer y diweddariadau cyfredol. 

twitter_logo_blue.pngFollow us @NewportCouncil for the latest council and city news

fb-art.jpgLike us at
 facebook.com/newportcitycouncil 
for all the latest council and city news 

twitter_logo_blue.pngDilynwch @CyngorCasnewydd am y newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas

fb-art.jpgHoffwch ni ar facebook.com/cyngordinascasnewydd
ar gyfer yr holl newyddion diweddaraf am y cyngor a'r ddinas 

You have received this message because you are subscribed to 'Keep Me Posted', Newport City Council's ebulletin service.
Rydych wedi derbyn y neges hon oherwydd yr ydych wedi tanysgrifio i

'Keep Me Posted', gwasanaeth e-fwletin Cyngor Dinas

Casnewydd. 

Unsubscribe me from this list  Dad-tanysgrifio o'r rhestr hon 

To contact us please email:     I gysylltu â ni ebostiwch:
 
marketing.communications@newport.gov.uk 

Newport City Council
Civic Centre
Newport
NP20 4UR 


Powered by Interspire

© 2017 All content is available under the Open Government Licence v3.0, except where otherwise stated | .gov.uk email communications

Email gcs@cabinet-office.gsi.gov.uk | GCS - 020 7276 2295

Marketing Direct Mag - © Crown copyright | All printing supplied by PrintUK.com | Part of Spamdex - the spam archive for the internet

E-Marketing Madness

We have helpful advice from marketing experts across the globe, learn their tips and tricks and make your company more successful.